Ik heb zelf nog de regie en dat is heel erg fijn!

ZZWD biedt zorg met aandacht voor leefplezier. We wonen het liefst zo lang mogelijk thuis in je eigen vertrouwde omgeving. Bij ZZWD heb je als bewoner zoveel mogelijk je eigen regie. Hierdoor kan iedereen zichzelf zijn en blijven.

Wie zijn wij?

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, kortweg ZZWD, is de meest complete zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe.

Nabij, Vertrouwd en Gastvrij zijn de kernwaarden. Wij ondersteunen (voornamelijk) ouderen met diensten op het gebied van wonen, welzijn, voeding en zorg, zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, dicht bij familie, vrienden en kennissen. Lukt het thuis niet meer, dan biedt ZZWD wonen met zorg in de gemeenten Westerveld en De Wolden. Ieder dorp met zijn eigen couleur lokaal.

ZZWD is een kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie, met teams die werken in en vanuit Ruinen, Dwingeloo, Diever, Havelte en Koekange. Naast de teams in de locaties werken we met een Flexpool voor de inzet van flexibele medewerkers.

Onze kernwaarden

  • nabij
  • vertrouwd
  • gastvrij

Hier staan we voor.

Ons motto voor de medewerker luidt:
“Zelfstandig, leergierig en trots”.

Ons motto voor de organisatie luidt:
“Uitdagend, verantwoord en innovatief”

“De wensen en behoeften van de klant vormen het vertrekpunt voor ons handelen.”

Waar wij voor staan, waar wij voor gaan

Onze klanten zijn voornamelijk de ouderen in ons werkgebied. Door het leveren van diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg ondersteunen wij hen in hun dagelijks leven. De regie, autonomie en kwaliteitsbeleving van de klant staan daarbij voorop. De ondersteuning verlenen wij zoveel mogelijk in de vertrouwde woonomgeving van onze klanten. In de uitvoering zoeken wij aansluiting bij plaatselijke mogelijkheden en voorzieningen. De wensen en behoeften van de klant vormen het vertrekpunt voor ons handelen.
Zorgvuldig communiceren wij mogelijkheden en vakinhoudelijke overwegingen met onze klanten en haar/zijn naaste(n).

Ons motto naar de klant luidt:

“Nabij, vertrouwd en gastvrij”

– – – – – – – – – –

Om onze missie te realiseren beschikken we over klantvriendelijke, kwaliteitsbewuste en gepassioneerde medewerkers, zowel professioneel als vrijwillig. Wij geven medewerkers vertrouwen en ruimte in hun relatie met de klant en faciliteren hen in hun professionele en/of persoonlijke ontwikkeling. Op een open, collegiale en waarderende wijze leren wij met en van elkaar waarbij we ieders talent zo optimaal mogelijk benutten.

Ons motto voor de medewerker luidt:

“Zelfstandig, leergierig en trots”

– – – – – – – – – –

Wij voeren onze missie uit binnen de kaders van een economisch gezonde, zakelijke en kwalitatief verantwoorde bedrijfsvoering als voorwaarde voor de continuïteit en vernieuwingskracht van de organisatie.

Ons motto voor de organisatie luidt:

“Uitdagend, verantwoord en innovatief”

Kwaliteit & zorg

Ons doel is duidelijk: we willen onze ouderen elke dag de beste zorg bieden. Nabij, vertrouwd en gastvrij. We maken thuis, zo thuis als mogelijk. Uiteraard met de juiste ondersteuning. We bieden thuiszorg, dagopvang, revalidatiezorg, maar ook intensieve woonzorg en begeleiding bij dementie.

 

ZORG. Dat je erbij bent.

Verhalen van onze medewerkers