Volg je passie!
Eat, work, learn, sleep & repeat

Samen ontdekken wij jouw mogelijkheden, we bieden je de ruimte om te groeien als zorgprofessional. Goede zorg is zorg met aandacht. Óók voor jou als professional. Voordat je begint, bespreken we welke begeleiding jij belangrijk vindt. Zodat we je zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

ZORG. Dat je erbij bent.

Leren & ontwikkelen binnen ZZWD

Een leven lang leren

Als je bij ons komt werken gaan wij samen aan de slag om jouw kennis en je persoonlijkheid verder te ontwikkelen. Leren & Ontwikkelen is binnen ZZWD heel belangrijk. We hebben hart voor de zorg en Zelfstandig, Leergierig & Trots zijn kwaliteiten van medewerkers waar we samen aan werken!

Daar hoort ook een goede leeromgeving bij. We laten je zien wat dit betekent!

Onze kernwaarden

  • nabij
  • vertrouwd
  • gastvrij

Hier staan we voor.

Ons motto voor de medewerker luidt:
“Zelfstandig, leergierig en trots”.

Ons motto voor de organisatie luidt:
“Uitdagend, verantwoord en innovatief”

“Leren & Ontwikkelen is binnen
ZZWD heel belangrijk.”

WAT KAN IK VERWACHTEN?

ZZWD sluit met haar visie op Leren & Ontwikkelen aan op de ontwikkelingen in de zorg en de cliënt van de toekomst. Zo werken we aan de professionalisering van ZZWD: uitdagend, verantwoord en innovatief.

ZZWD werkt aan een cultuur waarin Leren & Ontwikkelen vanzelfsprekend is en waar medewerkers en de leidinggevenden samen verantwoordelijk zijn voor een positief leerklimaat. Leren op een open, collegiale, waarderende en respectvolle wijze vanuit ieders talent is hierbij het uitgangspunt. We faciliteren je in je professionele en / of persoonlijke ontwikkeling.

ZZWD biedt leerlingplaatsen BBL (Zorg MBO, MZ/VZ, VP) en stageplaatsen MBO – HBO en helpt zo om nieuwe vakdeskundigen op te leiden voor zorg, welzijn en bedrijfsvoering.

Ook voor professionals blijft het belangrijk om bij te blijven in het vak, je te blijven ontwikkelen en ambities te volgen. Daar helpen we je graag bij. Zo kun je bij ons doorgroeien naar andere functies en hebben we een online-leeromgeving ‘Minerva’ en zijn er geregeld klinische lessen, studiedagen of trainingen. ‘Leren doe je van en met elkaar’.

MINERVA

De online-leeromgeving Minerva is beschikbaar voor alle medewerkers van ZZWD. Je kunt je inschrijven, e-learning volgen en je resultaten bewaren en bekijken! In Minerva kunnen (coördinerend) verzorgenden, verpleegkundigen en BHV’ers een zogenaamd ‘leerpad’ vinden, waarin alle scholing voor de voorbehouden en verplichte handelingen is opgenomen. Zo blijven we bevoegd en bekwaam!

HOE BLIJF JIJ BIJ DE LES?

Je ontvangt een account voor Minerva vanuit de afdeling P&O; Al jouw (verplichte) leeractiviteiten, passend bij je functie, staan al in Minerva. Hoe dit werkt, staat vermeld in de Reisgids voor Minerva.

Je volgt eens per 3 jaar de e-learning voorbehouden handelingen en je bekwaamheid wordt getoetst door de BIG-auditor. Je kunt in het systeem zien wanneer je weer aan de beurt bent om afgetoetst te worden. De tijd voor e-learning en het toetsmoment wordt vergoed.

Kwaliteit & zorg

Ons doel is duidelijk: we willen onze ouderen elke dag de beste zorg bieden. Nabij, vertrouwd en gastvrij. We maken thuis, zo thuis als mogelijk. Uiteraard met de juiste ondersteuning. We bieden thuiszorg, dagopvang, revalidatiezorg, maar ook intensieve woonzorg en begeleiding bij dementie.

 

ZORG. Dat je erbij bent.

Verhalen van onze medewerkers